Rekvisition

Följande bestämmelser gäller vid rekvisition av beviljat anslag

Utnyttjande av beviljade medel

Mottagna medel får enbart användas för de av donationsbrevet specifikt angiva ändamål.

Dispositionstid

Beslutad dispositionstid för beviljat anslag är angivet i donationsbrevet. Begäran om förlängd dispositionsrätt genomförs skriftligt.

Utbetalning

Beviljat anslag utbetalas inom 2 månader från datum då projektet beviljades till den organisation och konto till vilken projektet är knutet.

Blanketter

Ladda ner rekvisitionsblankett 2016.

Dela denna sida