Rapportering

Samtliga anslagsmottagare ska rapportera till stiftelsens styrelse utan särskild anmaning.

Slutrapportering

Rapportering ska innehålla en sammanfattning av projektet. Det viktigt att redan från början tänka igenom vilken förändring man vill uppnå för sedan berätta vad har projektet åstadkommit och vad har målgruppen lärt sig eller vad gör de annorlunda till skillnad från före projektet startade?

Krav på rapportinnehåll

Man ska kort redogöra för hur medlen har använts i relation till projektets ändamål.

  • Har projektet genomförts enligt plan? Kommentera eventuella avvikelser
  • Har några betydelsefulla resultat framkommit?
  • Hur har beviljade medel använts?

Rapportering ska högst vara en A4 sida långt och ska skickas via mail till info@stiftelsenateneum.se i formatet Word, Excel eller PDF. Vi är tacksamma om du skickar oss några foton från det genomförda projektet/verksamheten. Alternativt kan man även  använda formuläret nedan.

Rapportformulär

Här kan du som anslagsmottagare fylla i din rapport online

FYLL I RAPPORT

0$

Tack för din rapport, vi kontaktar dig inom kort

AnslagsmottagareYou need to select an item to continue

NÄSTA STEG

Projektstatus

Titel på projektet

Har projektet genomförts enligt plan? Kommentera eventuella avvikelser

Har några betydelsefulla resultat framkommit?

Hur har beviljade medel använts?

Övriga kommentarer

You need to select an item to continue

NÄSTA STEG

Sammanfattning projektrapport


BeskrivningInformationAntalBelopp
Discount :
Totalt ansökt belopp :
De uppgifter som du uppger i din projektrapport lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din projektrapport  Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att användas i andra sammanhang eller av andra företag. Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig. All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning. Vill du veta mer om PUL? Läs vidare på www.datainspektionen.se. Enligt personuppgiftslagen 1998:204 (PuL) får ingen registrering ske utan personens medgivande. Om du samtycker till att dina uppgifter lagras så måste du markera kryssrutan för godkännande innan du skickar in din projektrapport.

SKICKA IN RAPPORT

Dela denna sida