Anslag

Anslag utgår till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation/utbildningsbehov eller andra särskilda projekt som faller inom stiftelsens ändamål. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning.

Dela denna sida