Policy

Riktlinjer och bestämmelser

Vem kan söka anslag?

Anslag utgår till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation / utbildningsbehov eller andra särskilda projekt som faller inom stiftelsens ändamål. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning.

Begränsningar

Stiftelsen ger ej medel till privatpersoner om ansökan saknar anknytning till någon organisation, ansökningar som rör sådan verksamhet som kommuner, landsting eller staten normalt ansvarar för att bekosta eller insatser som inte kan förväntas få mer varaktig eller omfattande betydelse. Stiftelsen följer noggrant upp att anslagna medel används effektivt och till avsedda ändamål. Stiftelsen har alltid fri prövningsrätt.

Dela denna sida