Förebyggande arbete till skydd för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp

Vid aktiviteter för barn och ungdomar som Stiftelsen Ateneum ansvarar för, följs Stockholms katolska stifts beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar, pdf.

För eventuella frågor eller synpunkter rörande det förebyggande arbete som Stiftelsen Ateneum gör på detta område, vänligen kontakta Elisabeth Waldstein, elisabeth.waldstein@katolskakyrkan.se, 073-776 04 26

Dela denna sida