Surahammars Herrgård

Stiftelsen Ateneum2018, Beviljade projekt

Surahammars Herrgård är en kursgård för kulturella och andliga aktiviteter riktade till såväl ungdomar som vuxna. Vårt nuvarande projekt på herrgården är utformningen av kapellet som är tänkt att underlätta ett närmande till Gud och en förbättrad relation till medmänniskorna.

Surahammars Herrgård är ett forum för en berikande dialog som leder till respekt för andras frihet och en öppen attityd gentemot andras åsikter.

Verksamheten går ut på att ge alla intresserade möjlighet att utvecklas som person samt bredda sina kunskaper och färdigheter inom olika områden.

Utbildningen bygger på den kristna människosynen, men är öppen för alla, oavsett samfundstillhörighet eller livsåskådning.

Dela denna sida