Surahammars Herrgård

Stiftelsen Ateneum 2018, Beviljade projekt

Surahammars Herrgård är en kursgård för kulturella och andliga aktiviteter riktade till såväl ungdomar som vuxna. Vårt nuvarande projekt på herrgården är utformningen av kapellet som är tänkt att underlätta ett närmande till Gud och en förbättrad relation till medmänniskorna. Verksamheten går ut på att ge alla intresserade möjlighet att utvecklas som person samt bredda sina kunskaper och färdigheter inom …